BẢNG GIÁ VÀNG HỮU ĐẤU

LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
Vàng 99994.320.0004.420.000
Vàng 994.280.0004.380.000
Vàng 984.240.0004.340.000
Vàng 964.150.0004.250.000
Vàng SG 61%2.530.0002.830.000
Bạc45.00070.000